Nilai

Nilai-nilai murni yang terdapat dalam
Mata pelajaran Pendidikan Moral Tahun 5
 
Unit 1
Kepercayaan kepada tuhan
 
Unit 2
Kebersihan fizikal dan mental
 
Unit 3
Harga diri
 
Unit 4
Kerajinan
 
Unit 5
Hemah tinggi
 
Unit 6
Kasih sayang
 
Unit 7
Kesederhanaan

Unit 8
Kejujuran
 
Unit 9
Baik hati
 
Unit 10
Berterima kasih
 
Unit 11
Kasih sayang terhadap keluarga
 
Unit 12
Hormat dan taat  kepda anggota keluarga
 
Unit 13
Tanggungjawab terhadap keluarga
 
Unit 14
Tanggungjawab terhadap masyarakat

Unit 15
Toleransi terhadap masyarakat
 
Unit 16
Semangat bermasyarakat
 
Unit 17
Peka terhadap isu sosial
 
Unit 18
Kebersihan dan keindahan persekitaran
 
Unit 19
Menyayangi alam sekitar
 
Unit 20
Peka terhadap isu alam sekitar
 
Unit 21
Hormat dan setia kepada pemimpin, raja dan negara

Unit 22
Patuh kepada peraturan dan undang-undang
 
Unit 23
Cinta akan negara
 
Unit 24
Keamanan dan keharmonian

No comments: