Monday, 22 October 2012

18D Kekalkan Kebersihan

1. Perasaan kita apabila melihat persekitaran yang bersih.

- Berasa nyaman
- Seronok
- Aman
- Sejahtera
- Gembira


2. Sikap yang harus diamalkan oleh setiap individu untuk mengekalkan kebersihan alam sekitar.

- Tidak membuang sampah merata-rata
- Menyayangi alam sekitar
- Memberikan kesedaran kepada semua melalui kempen kebersihan.


Nilai sampingan :


  • Hemah tinggi
  • Kasih sayang
  • Kebersihan 
  • Fizikal dan mental


1 comment:

xunxun loh said...

1000000% setuju! janganlah membuang sampah merata-rata, cintailah alam sekitar~~~